PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Patterns.​Dynamic­Advising / IDynamically­Advisable / Unadvise

Method Unadvise

Unadvise(Type)

Declaration
bool Unadvise(Type type)
Parameters
Type Name Description
Type type
Returns
Type Description
Boolean