PostSharp SDK 6.10 / / Class Reference / Post­Sharp.​Sdk.​Aspect­Weaver Namespace / IDebugger­Aspect­Enhancer Interface / IDebugger­Aspect­Enhancer Methods / IDebugger­Aspect­Enhancer.​Enhance Method

IDebuggerAspectEnhancer.Enhance Method

[Missing <summary> documentation for "M:PostSharp.Sdk.AspectWeaver.IDebuggerAspectEnhancer.Enhance(PostSharp.Sdk.CodeModel.MetadataDeclaration,PostSharp.Aspects.Internals.DebuggerStepOverAspectBehavior)"]

Namespace:  PostSharp.Sdk.AspectWeaver
Assembly:  PostSharp.Compiler.Engine (in PostSharp.Compiler.Engine.dll) Version: 6.10.14.0 (6.10.14.0)
Syntax
C#
void Enhance(
	MetadataDeclaration declaration,
	DebuggerStepOverAspectBehavior behavior
)

Parameters

declaration
Type: PostSharp.Sdk.CodeModel.MetadataDeclaration

[Missing <param name="declaration"/> documentation for "M:PostSharp.Sdk.AspectWeaver.IDebuggerAspectEnhancer.Enhance(PostSharp.Sdk.CodeModel.MetadataDeclaration,PostSharp.Aspects.Internals.DebuggerStepOverAspectBehavior)"]

behavior
Type: DebuggerStepOverAspectBehavior

[Missing <param name="behavior"/> documentation for "M:PostSharp.Sdk.AspectWeaver.IDebuggerAspectEnhancer.Enhance(PostSharp.Sdk.CodeModel.MetadataDeclaration,PostSharp.Aspects.Internals.DebuggerStepOverAspectBehavior)"]

See Also