PostSharp SDK 2023.0 / / Class Reference / Post­Sharp.​Sdk.​Code­Model Namespace / Exported­Type­Declaration Class / Exported­Type­Declaration Methods / Exported­Type­Declaration.​Get­Token­Type Method

ExportedTypeDeclaration.GetTokenType Method

Gets the TokenType of the derived declaration.

Namespace:  PostSharp.Sdk.CodeModel
Assembly:  PostSharp.Compiler.Engine (in PostSharp.Compiler.Engine.dll) Version: 2023.0.3.0 (2023.0.3.0)
Syntax
C#
public override TokenType GetTokenType()

Return Value

Type: TokenType
A TokenType.

Implements

IMetadataDeclaration.GetTokenType()
IMetadataDeclaration.GetTokenType()
Remarks
This allows to determines to which metadata table the declaration belongs.
See Also