PostSharp SDK 2023.0 / / Class Reference / Post­Sharp.​Sdk.​Code­Model Namespace / Type­Spec­Declaration Class / Type­Spec­Declaration Methods / Type­Spec­Declaration.​Get­Type­Definition Method / Type­Spec­Declaration.​Get­Type­Definition Method

TypeSpecDeclaration.GetTypeDefinition Method

[Missing <summary> documentation for "M:PostSharp.Sdk.CodeModel.TypeSpecDeclaration.GetTypeDefinition"]

Namespace:  PostSharp.Sdk.CodeModel
Assembly:  PostSharp.Compiler.Engine (in PostSharp.Compiler.Engine.dll) Version: 2023.0.3.0 (2023.0.3.0)
Syntax
C#
public TypeDefDeclaration GetTypeDefinition()

Return Value

Type: TypeDefDeclaration

[Missing <returns> documentation for "M:PostSharp.Sdk.CodeModel.TypeSpecDeclaration.GetTypeDefinition"]

See Also