MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​ValidationReference­ValidatorValidated­Reference­Kinds
Open sandboxFocus

ReferenceValidator.ValidatedReferenceKinds Property

ValidatedReferenceKinds

Gets the kinds of references for which the Validate(in TContext) method should be invoked.

Declaration
public virtual ReferenceKinds ValidatedReferenceKinds { get; }
Property Value
Type Description
ReferenceKinds