MetalamaAPI documentationFlashtrace APIFlashtraceIFlashtrace­Logger­Factory
Open sandboxFocus

IFlashtraceLoggerFactory Interface

Creates instances of IFlashtraceRoleLoggerFactory for a specified role.

Namespace: Flashtrace
Assembly: Flashtrace.dll
Syntax
public interface IFlashtraceLoggerFactory

Methods

Name Description
ForRole(FlashtraceRole)

Gets an instance of the IFlashtraceRoleLoggerFactory interface.

Extension Methods

FlashtraceExtensions.GetFlashtraceSource(IFlashtraceLoggerFactory, Type, FlashtraceRole)
FlashtraceExtensions.GetFlashtraceSource(IFlashtraceLoggerFactory, String, FlashtraceRole)