MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​ValidationReference­Validation­ContextReferenced­Declaration
Open sandboxFocus

ReferenceValidationContext.ReferencedDeclaration Property

ReferencedDeclaration

Gets the declaration being validated (i.e. the one referenced by the Source being inspected).

Declaration
public IDeclaration ReferencedDeclaration { get; }
Property Value
Type Description
IDeclaration