MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​ValidationReference­Validation­ContextReferencing­Declaration
Open sandboxFocus

ReferenceValidationContext.ReferencingDeclaration Property

ReferencingDeclaration

Gets the declaration containing the reference.

Declaration
public IDeclaration ReferencingDeclaration { get; }
Property Value
Type Description
IDeclaration