MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​ValidationReference­Validation­ContextReferencing­Type
Open sandboxFocus

ReferenceValidationContext.ReferencingType Property

ReferencingType

Gets the type containing the reference.

Declaration
public INamedType ReferencingType { get; }
Property Value
Type Description
INamedType