PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Patterns.​Diagnostics.​Adapters.​Asp­Net­FrameworkAsp­Net­Framework­Request­Metadata<T>Asp­Net­Framework­Request­Metadata
Open sandboxFocus

AspNetFrameworkRequestMetadata<T> Constructor

AspNetFrameworkRequestMetadata(String)

Initializes a new AspNetFrameworkRequestMetadata.

Declaration
protected AspNetFrameworkRequestMetadata(string name)
Parameters
Type Name Description
String name

The name of the (singleton) instance.