MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​EligibilityEligibility­ExtensionsParameter
Open sandboxFocus

EligibilityExtensions.Parameter Method

Parameter(IEligibilityBuilder<IHasParameters>, Int32)

Gets an IEligibilityBuilder for a parameter of the method validated by the given IEligibilityBuilder, identified by index.

Declaration
public static IEligibilityBuilder<IParameter> Parameter(this IEligibilityBuilder<IHasParameters> eligibilityBuilder, int index)
Parameters
Type Name Description
IEligibilityBuilder<IHasParameters> eligibilityBuilder
Int32 index
Returns
Type Description
IEligibilityBuilder<IParameter>

Parameter(IEligibilityBuilder<IHasParameters>, String)

Gets an IEligibilityBuilder for a parameter of the method validated by the given IEligibilityBuilder, identified by name.

Declaration
public static IEligibilityBuilder<IParameter> Parameter(this IEligibilityBuilder<IHasParameters> eligibilityBuilder, string name)
Parameters
Type Name Description
IEligibilityBuilder<IHasParameters> eligibilityBuilder
String name
Returns
Type Description
IEligibilityBuilder<IParameter>