MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​EligibilityEligibility­ExtensionsReturn­Type
Open sandboxFocus

EligibilityExtensions.ReturnType Method

ReturnType(IEligibilityBuilder<IMethod>)

Gets an IEligibilityBuilder for the return type of the method validated by the given IEligibilityBuilder.

Declaration
public static IEligibilityBuilder<IType> ReturnType(this IEligibilityBuilder<IMethod> eligibilityBuilder)
Parameters
Type Name Description
IEligibilityBuilder<IMethod> eligibilityBuilder
Returns
Type Description
IEligibilityBuilder<IType>